Terug naar overzicht
Ukraine Accountability Conference in Den Haag

Ukraine Accountability Conference in Den Haag

Op 14 juli 2022 organiseerde de Nederlandse regering de Ukraine Accountability Conference in het Haagse World Forum. Meer dan vijftig hoogwaardigheidsbekleders kwamen bijeen, gastheer was minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra. Het onderwerp: de aanpak van oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen in de Oekraïne. Normaliter kost de voorbereiding voor een internationale conferentie van dit niveau maanden. UAC werd echter in ongeveer zes weken georganiseerd. 

Mister Wolf partner Pieter Ton was samen met Wouter Bax verantwoordelijk voor de communicatie over UAC. In opdracht van het ministerie van BZ en in nauwe samenwerking met de collega’s van de Directie Communicatie van het departement is in korte tijd een communicatie-aanpak ontwikkeld en ingezet. Een talkshow die op de dag zelf in het World Forum werd opgenomen en uitgezonden maakte daar onderdeel van uit. Meer weten? Bekijk dan hier de wrap up video