Wat we doen

We voeren complexe opdrachten uit en lossen – linksom of rechtsom – problemen op. Ons uitgebreide netwerk kan daarbij helpen. Dit zijn de diensten die we aanbieden.

Diensten

 • Communicatiestrategie

  Helder strategisch communicatieadvies helpt bij het maken van de juiste keuzes. Met onze communicatie-expertise, ruime ervaring in de politiek-bestuurlijke arena en analytisch vermogen krijgen we snel zicht op de communicatieve uitdaging. Dit vertalen we naar een scherpe communicatie- of mediastrategie en creatieve, effectieve acties. Omdat grote maatschappelijke vraagstukken gekenmerkt worden door dynamiek, snelheid en onvoorspelbaarheid, snappen we dat we onze strategie geregeld moeten bijstellen en aanscherpen. We zijn daarom wendbaar om in te kunnen spelen op potentiële kansen en risico’s.

  Bekijk projecten
 • Crisiscommunicatie

  Goede crisiscommunicatie begint niet wanneer de crisis al is uitgebroken. Zo kun je je in ‘vredestijd’ bijvoorbeeld voorbereiden met een goede mediatraining, het uitdenken van scenario’s of het opstellen van een crisiscommunicatieplan. De ervaring leert echter ook dat hoe goed je iets ook voorbereidt, de werkelijkheid toch altijd net weer anders is. Op zo’n moment is het fijn als een ervaren communicatiestrateeg en/of woordvoerder je onmiddellijk met raad en daad bijstaat. Het snel analyseren van de crisissituatie, het uitwerken van de communicatie-aanpak en hiernaar handelen… dat is de expertise van Mister Wolf.

  Bekijk projecten
 • Interim-management

  De partners van Mister Wolf zijn gewend de regie te voeren op complexe communicatievraagstukken. We coördineren de communicatie-inspanningen, zetten teams op en geven daar leiding aan. We doen dit bij grote vraagstukken als de coronacrisis of het stikstofprobleem en bij organisaties waar op interim-basis een communicatieteam moet worden aangestuurd. Van strategie tot dagelijkse werkzaamheden, van het begeleiden van medewerkers tot de financiën: wij nemen de verantwoordelijkheid. En loopt het bestaande communicatieteam nog niet zo goed? Met een professionaliseringsslag helpen we het team weer op de rit. We analyseren, positioneren, verbeteren, richten in en coachen. 

  Bekijk projecten
 • Positionering

  Een nieuwe organisatie in de markt zetten, na een fusie als nieuwe eenheid naar buiten treden of de externe beeldvorming van de bestaande organisatie verbeteren? Een scherpe positionering zorgt hierbij voor focus en richting. Voor een heldere positionering is inzicht nodig in de eigen organisatie (visie, strategie, unieke eigenschappen, etc.), de behoeften van haar stakeholders en de concurrentie. Mister Wolf zorgt voor een scherpe en gedragen analyse. Op basis hiervan stellen we een positionering op die de basis vormt voor een aansprekend verhaal richting in- en externe stakeholders. Indien gewenst vertalen we de positionering in een communicatiestrategie met gerichte acties. 

  Bekijk projecten
 • Programmacommunicatie

  Steeds meer organisaties omarmen programmamanagement. Logisch ook, de wereld om ons heen vraagt om snelheid, flexibiliteit en wendbaarheid en programmatisch werken past hier goed bij. Om van een programma een succes te maken is professionele communicatie-inzet belangrijk. Mister Wolf zorgt voor overzicht van en inzicht in het stakeholderveld, een scherpe communicatiestrategie én de flexibiliteit om daarvan af te wijken als de dynamiek van het programma hierom vraagt. Wanneer dit nodig is, richten wij voor het programma ook het issuemanagement, de woordvoering en public affairs in. En zetten we een communicatieteam op en sturen dat aan.

  Bekijk projecten
 • Public affairs

  Goede besluitvorming is vaak een samenspel tussen bedrijfsleven en overheden. Daarbij is – om je doelen te bereiken – kennis van de complexe Haagsche processen een must. Soms is het noodzakelijk om via de publieke agenda die van de politiek te beïnvloeden. In andere gevallen is het juist van belang om de contacten te beperken tot het aanleveren van de juiste informatie op het juiste moment. Door jarenlange ervaring met complexe besluitvormingsprocessen kan Mister Wolf helpen om voor de beste strategie te kiezen, passend bij de politieke situatie van dat moment. 

  Bekijk projecten
 • Reputatiemanagement

  ‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard’ is een gevleugelde uitspraak in ons vakgebied. Mister Wolf helpt bij het ‘te voet opbouwen’ van vertrouwen door te werken aan de reputatie van een organisatie. Vertrekpunt hierbij zijn de identiteit en strategie van onze opdrachtgever en de verwachtingen van haar stakeholders. Vanuit een scherpe positionering ontwikkelen we een aansprekend verhaal dat we in concrete acties vertalen. Maar Mister Wolf ondersteunt ook opdrachtgevers bij wie het vertrouwen ‘te paard’ dreigt weg te lopen. Wij helpen de reputatieschade te beperken door de regie te pakken op de communicatie richting media, externe stakeholders en eigen medewerkers.

  Bekijk projecten
 • Woordvoering

  De partners van Mister Wolf snappen hoe de media werken. Door onze ruime woordvoerderservaring in Den Haag, maar zeker ook daarbuiten, hebben we het netwerk en de kennis om onze opdrachtgevers goed te kunnen ondersteunen. We ontwikkelen strategieën om in de media te komen en helpen bij de uitvoering hiervan. Maar soms is er – bij crises of issues – juist behoefte om de media-aandacht te doseren. Ook dan ondersteunen we onze opdrachtgevers graag. We zijn daarbij gewend in de frontline te staan en daar de rust te bewaren.

  Bekijk projecten