Communicatiemanager en -strateeg. Maakt van dromen daden. Open en informeel, noem het sociaal zakelijk. Pragmatisch en praktisch ingesteld. Ruime ervaring met internationale projecten en samenwerkingen. Zet waar nodig communicatieteams op en stuurt die aan. Ruime ervaringen bij overheid en het bedrijfsleven. Liefst actief op het snijvlak van publiek en privaat.

 • Specialismen
 • ·       Interim-management en professionaliseren van communicatieafdelingen
 • ·       Strategisch communicatieadvies
 • ·       Programmacommunicatie
 • ·       Positionering van bestaande en nieuw op te zetten organisaties 
 • ·       Crisiscommunicatie

 • Overige expertise
 • ·       Internationale samenwerking
 • ·       Samenwerking publieke en private sector
 • ·       Inkoop en aanbestedingen, aansturen bureaus
 • ·       Werving en selectie van communicatieprofessionals
 • ·       Organisatie van (internationale) toppen, conferenties en evenementen
 • ·       Arbeidsmarktcommunicatie
 • ·       Coaching


Werkervaring
Pieter heeft opdrachten vervuld voor:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – Communicatieteam COVID-19
Interim-manager en strategisch communicatieadviseur 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – Communicatieteam Vaccinatie COVID-19
Interim-manager en strategisch communicatieadviseur 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Strategisch communicatieadviseur Climate Adaptation Summit 2021

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Communicatiemanager World Press Freedom Conference 2020, NL deelname Dubai Expo 2020, Global Entrepreneurship Summit 2019, Nuclear Security Summit 2014, troonswisseling 2013

Ministerie van Buitenlandse Zaken – Newsroom
Communicatiemanager opbouw en doorontwikkeling Newsroom

Rechtbank Den Haag
Consultant communicatie voorbereiding rechtszaak MH17 

Commissariaat voor de Media
Hoofd communicatie en woordvoerder 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid
Strategisch communicatieadviseur 

Audit Dienst Rijk (ADR)
Programmaleider openbaarmaking rapporten ADR

Ministerie van Financiën
Strategisch communicatieadviseur financiële sector (beursgang ABN AMRO en a.s.r.) 

Ministerie van Defensie
Strategisch communicatieadviseur

Johan de Witt Scholengroep
Strategisch communicatieadviseur herpositionering en professionalisering wervingscommunicatie

CIBG
Strategisch communicatieadviseur (opbouw afdeling en positionering) 

Gemeente Den Haag
Communicatiecoördinator krachtwijken

Gemeente Tilburg
Strategisch communicatieadviseur stadspromotiecampagne (jong)volwassenen

VTL
Strategisch communicatieadviseur landelijke in- en doorstroom logistieke sector

Universiteit van Tilburg
Strategisch communicatieadviseur studentenwerving

Hiervoor werkte Pieter bij verschillende reclame- en communicatiebureaus, waaronder de Thema Communicatie Groep, Dexter en ComBat. Bij dat laatste bureau, gespecialiseerd in kinder- en jongerencommunicatie, was hij managing director en voorzitter van het managementteam.