Terug naar overzicht
Newsroom van Mister Wolf Partner Pieter Ton

De Newsroom

De hoeveelheid en snelheid van het nieuws nemen almaar toe. Reacties op dat nieuws via social media vergroten de dynamiek en het bereik nog verder. Dat gebeurt in een samenleving die meer en meer vraagt om transparantie, maar ook om actieve verantwoording en openbaarmaking door  de overheid. Mensen kiezen daarbij steeds vaker zelf het informatiekanaal en interactiemoment om met de overheid te communiceren. In die turbulentie wil het ministerie van Buitenlandse Zaken flexibeler, sneller en effectiever kunnen reageren op nieuws en berichten op social media dan nu het geval is.

Op verzoek van het ministerie heeft Mister Wolf-partner Pieter Ton daarom in 2014 de Newsroom opgebouwd. In de Newsroom is de nieuwsvoorziening op een centrale plek binnen de directie Communicatie georganiseerd. Hier worden social media en (on- en offline) nieuws gemonitord, maken we analyses en distribueren we die. Via diverse kanalen (zoals Twitter, sites, etc.) wordt informatie verspreid en het gesprek aangegaan. De Newsroom maakt onderdeel uit van het moderniseringsprogramma van het ministerie, er werkten destijds 15 FTE. De Newsroom bestaat in doorontwikkelde vorm nog steeds.

Opdrachtgever: ministerie van Buitenlandse Zaken