Terug naar overzicht
Nederland in de stikstofproblemen

Nederland in de stikstofproblemen

Nederland heeft een stikstofprobleem. En dat brengt de nodige onrust met zich mee. Natuurlijk bij alle ondernemers, boeren en inwoners die het direct treft. Maar ook politici, adviescolleges, (wetenschappelijke) opinieleiders en belangenorganisaties ‘vinden iets’ van dit onderwerp en roeren zich in de publieke en politieke discussie.

Vanuit de overheid zijn verschillende partijen – ministeries, IPO, VNG en de Unie van Waterschappen – en communicatiedisciplines bij het stikstofprobleem betrokken. Mister Wolf-partner Sander Bruggeling was gevraagd de communicatie in dit dossier vorm te geven en te coördineren. Een mooie klus waarin een strategische blik en wendbaarheid onlosmakelijk met elkaar waren verbonden. Een klus ook waar de expertises op het gebied van interim-management, strategisch advies en crisiscommunicatie goed tot hun recht kwamen.

Opdrachtgever: ministerie van Landbouw en Visserij