Terug naar overzicht

Coördinatie twee communicatieteams van de gemeente Den Haag

Gedurende 8 maanden in 2021-2022 was Mister Wolf-partner Ilse Dekker ad-interim teamcoördinator van het communicatieteam SZW en strategisch business partner voor de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW). De laatste maanden kwam daar ook de opzet en coördinatie van het crisiscommunicatieteam Opvang Oekraïense vluchtelingen bij.

Ilse gaf leiding aan het communicatieteam SZW van de Directie Communicatie & Citybranding. Dit team ondersteunt de dienst SZW bij de interne en externe communicatie. Haagse inwoners die geen werk hebben, die schulden hebben en/of inkomensondersteuning nodig hebben, kunnen bij de dienst SZW terecht. 

In haar leidinggevende rol heeft zij de 13 communicatieprofessionals tot een hechter samenwerkend team gesmeed. Inhoudelijk werkte zij o.a. aan het opstellen van het communicatiejaarplan, het visieverhaal van SZW en een profileringsplan. Ilse was als strategisch business partner van de dienst SZW eerste aanspreekpunt/communicatieadviseur voor het directieteam van de dienst SZW. Ook was zij verantwoordelijk voor de crisiscommunicatie binnen de dienst.

Vanaf maart 2022 moest Den Haag met spoed opvang voor Oekraïense vluchtelingen regelen. Externe communicatie naar o.a. vluchtelingen en de stad en interne communicatie binnen de gemeente waren daarbij natuurlijk van groot belang. Ilse heeft het multidisciplinaire crisiscommunicatieteam opgezet en daar leiding aan gegeven.

Opdrachtgever: gemeente Den Haag