Terug naar overzicht
Rapporten van de Auditdienst Rijk

Openbaarmaking rapporten Auditdienst Rijk (ADR)

Op 1 juli 2016 is de Rijksbrede beleidslijn voor de openbaarmaking van rapporten van de ADR ingegaan. Vanaf dat moment worden veel van de rapporten van de ADR actief openbaar gemaakt. Mister Wolf -partner Pieter Ton werd ingehuurd om dat proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. De inrichting van het (afstemmings)proces, aanpassing van werkinstructies en -processen en de communicatie met medewerkers, opdrachtgevers en de media (woordvoering) maakten daar deel van uit.  

Opdrachtgever: ADR