Terug naar overzicht
Beeld achter de schermen bij COVID-persconferentie

Zorg dat je de regie houdt…

Woordvoerders worden soms gezien als een drempel voor de media, die de waarheid willen achterhalen. De praktijk is echter anders. De woordvoerder kan een goede hulp zijn, zonder de waarheid geweld aan te doen. Iedereen is immers erbij gebaat dat een verhaal op de juiste manier wordt weergegeven. Hoe pijnlijk dat verhaal soms kan zijn voor het bedrijf of de organisatie waarvoor je staat.

Niet zelden ontstaat na moeilijke vragen een aversie tegen de journalist, die het verhaal wil brengen. Juist op dat soort momenten is het van belang om de relatie goed te houden. Nog beter is het om vooraf een goede relatie te hebben opgebouwd. Journalisten schrijven immers geen onwaarheden. Het kan wel zijn dat ze niet in staat zijn gesteld om een volledig en goed verhaal op te bouwen. Simpelweg omdat de juiste informatie onvoldoende werd ontsloten.

Mister Wolf-partners Robin Middel en Tanja van Dijk verrichtten een scala aan woordvoeringsopdrachten binnen de Rijksoverheid. Hun advies: houd de relatie met je journalistieke netwerk goed, wacht niet af tot er moeilijke vragen komen, wees open en transparant en zorg dat je de regie houdt.

Opdrachtgevers: ministerie van Financiën, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ministerie van Justitie en Veiligheid (NCTV), ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Energie Nederland, het COA en de AIVD.