Strategisch woordvoerder en communicatiestrateeg met ervaring bij overheid, publieke organisaties en bedrijfsleven. Is resultaatgericht met een goed politiek bestuurlijk gevoel, en gericht op samenwerking met in- en externe stakeholders. Strategisch, doortastend, coachend adviserend, pro-actief, flexibel, sportief en positief ingesteld.

 • Specialismen
  ·       Woordvoering
 • ·       Strategisch communicatieadvies
 • ·       Public affairs
 • ·       Crisiscommunicatie

 • Overige expertise
  ·       Mediatraining
 • ·       Fotografie
 • ·       Coaching (jonge) professionals


Werkervaring
Tanja heeft opdrachten vervuld voor:

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Coördinerend woordvoerder minister van Rechtsbescherming 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Woordvoerder minister voor Medische Zorg, coördinator communicatieadvies corona, coördinerend woordvoerder Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Woordvoerder staatssecretaris EZK

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Woordvoerder Alexander Rinnooy Kan, communicatiestrategie Wet beroep leraar

Veiligheidsregio Haaglanden
Hoofd communicatie

Energie-Nederland
Manager public affairs en strategische communicatie

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Strategisch communicatieadvies

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Advies public affairs, training crisiscommunicatie

Gemeente Amsterdam
Stakeholdercommunicatie Relocatie EMA en Spin Off EMA 

Gemeente Teylingen
Communicatiestrategie ruimtelijke ordening projecten

Daarnaast heeft Tanja in vaste dienst gewerkt als coördinator communicatie bij Bureau Jeugdzorg, als consultant public affairs voor Meines en Partners en als journalist voor het ANP en omroep West.