Terug naar overzicht
Testen tijdens COVID-19

Testen tijdens Covid-19

Bij aanvang van de tweede coronagolf, in september 2020, piepte en kraakte de testketen. De GGD’en moesten alle zeilen bijzetten om de doorlooptijden acceptabel te houden, de hele wereld was op zoek naar testmaterialen en er waren nog geen snel- of zelftesten. De media sprongen er bovenop (‘Waarom is Nederland hier niet op voorbereid?’, ‘Waarom zijn er geen buitenlandse laboratoria gecontracteerd?’), de Kamer werd onrustig en vele stakeholders mengden zich in het publieke debat.

Op dat moment is Mister Wolf-partner Sander Bruggeling ingeschakeld om bij Dienst Testen – onderdeel van het ministerie van VWS – op interim-basis het team communicatie te leiden en de woordvoering te doen. Waar de eerste maanden het accent lag bij het issuemanagement en de woordvoering, ontstond er later meer balans en kon er tijd worden geïnvesteerd in de opbouw van het team, het stakeholdermanagement en de communicatie rond grote opgaven, zoals bijvoorbeeld de inkooptrajecten van testen en analysecapaciteit bij laboratoria.

Opdrachtgever: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – Dienst Testen