Terug naar overzicht
Corona Dashboard overzicht Nederland

Zicht op cijfers bij het Coronadashboard

Hoe probeer je grip te krijgen op een ongekende epidemie? Een van de manieren is een goed zicht op de cijfers. Het Coronashboard laat actuele cijfers zien en geeft daarmee inzicht in de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. 

Mister Wolf-partner Ilse trad in de nazomer van 2020 aan bij het multidisciplinaire dashboardteam, waar op het hoogtepunt zo’n 45 mensen in de enorme hectiek van de crisis werkten. Zij zette een professioneel communicatieteam op, wierf de mensen ervoor en gaf daar leiding aan. Ilse stelde de communicatiestrategie op en gaf gevraagd en ongevraagd advies in de uitdagende politiek-bestuurlijke omgeving en binnen het dashboardteam. Ook vertegenwoordigde ze het dashboard in het crisiscommunicatienetwerk van de overheid. Met het communicatieteam dacht Ilse mee met de designers bij nieuwe features, schreef vele toelichtende artikelen bij de cijfers, deed de webredactie, werkte mee aan de mediabenadering en verzorgde social media posts.

Mede onder haar aansturing maakte het dashboard een beweging van een moeilijk geschreven dashboard dat bestemd was voor bestuurders, beleidsmakers en dataprofessionals naar een toegankelijke website die óók interessant was voor het algemene publiek en die veel werd bezocht. Openheid en transparantie was daarbij een leidend principe, net als het gebruikmaken van externe tegenspraak om het dashboard continu te verbeteren.

Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport