Communicatiemanager en -strateeg met ervaring bij overheid, semi-overheid, maatschappelijk middenveld/ngo en bedrijfsleven. Schakelt gemakkelijk tussen rollen als strategisch adviseur, leidinggevende, coach, projectleider en opdrachtgever. Is analytisch en heeft een duidelijke visie om van A naar B te komen. En neemt vervolgens ook de verantwoordelijkheid en leiding om dat te realiseren, liefst met tempo. Open en informeel. Een stevige professional met wie het prettig werken is, zakelijk én warm.

 • Specialismen
  ·       Interim-management en professionaliseren van communicatieafdelingen
 • ·       Strategisch communicatieadvies
 • ·       Positionering van nieuw op te zetten en bestaande organisaties 
 • ·       Reputatiemanagement
 • ·       Crisiscommunicatie
 • ·       Programmacommunicatie

 • Overige expertise
 • ·       Kwartiermaker communicatie nieuw op te richten organisaties
  • .       Internationaal werk, talen en cultuurverschillen
 • ·       Inkoop en aanbestedingen, aansturen bureaus
 • ·       Werving en selectie van communicatieprofessionals
 • ·       Organisatie van conferenties en evenementen
 • ·       Lesgeven
 • ·       Tegenspraak


Werkervaring
Ilse heeft opdrachten vervuld voor:

Gemeente Den Haag
Interim-management communicatieteam SZW, opzetten en leidinggeven aan crisiscommunicatieteam opvang Oekraïense vluchtelingen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – Coronadashboard
Opzetten en leidinggeven communicatieteam, communicatiestrategie, strategisch communicatieadvies, crisiscommunicatie

Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie 
Interim-management beleidsteam, positionering platform

Expertise-unit Sociale Stabiliteit
Strategisch communicatieadvies

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt
Communicatiestrategie, programmacommunicatie 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – directie Samenleving & Integratie
Strategisch communicatieadvies voor programma’s en thema’s als aanpak jihadisme, inclusie & anti-discriminatie, verbinding in de samenleving

Ministerie van Justitie en Veiligheid – de gehele strafrechtketen
Communicatiestrategie voor de samenwerkende strafrechtketen, strategisch communicatieadvies

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
Interim-management, communicatiestrategie, crisiscommunicatie, organisatie werkconferenties, Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme 

Huis voor klokkenluiders (via ABDTOPConsult / Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kwartiermaker communicatie voor de lancering van het Huis voor Klokkenluiders, positionering, communicatiestrategie

Adviespunt Klokkenluiders (via Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
Kwartiermaker communicatie voor de lancering van het Adviespunt Klokkenluiders, positionering, reputatiemanagement, communicatiestrategie, strategisch communicatieadvies

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – programma Veilige Publieke Taak
Communicatiecoördinatie en -advies, professionaliseringsslag

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – programma  Ambtelijke Rechtspositie
Strategisch communicatieadvies, communicatieplan, positioneringsstuk

Politie, landelijk Crisiscommunicatieteam (volontair)
Tegenspraak aan communicatieteam tijdens crises

Politie, landelijk programma Aanpak geweld
Crisiscommunicatiehandreiking, communicatiestrategie

Politie, landelijk project Geweld Tegen Politieambtenaren
Communicatietraject over agressie en geweld tegen politieambtenaren

VARA
Interim-coördinator communicatie, professionaliseringsslag

Diverse opdrachtgevers 
Crisiscommunicatieadvies: acute hulp, voorbereiding, opleiding

Daarnaast heeft Ilse in vaste dienst gewerkt als hoofd communicatie bij internationaal expertisecentrum seksualiteit Rutgers, politiekorps Zaanstreek-Waterland en groot-zakelijk internationaal advocatenkantoor Simmons & Simmons. Als communicatieadviseur bij adviesbureaus Conclusion Communication en Ernst & Young Consulting. En als gastdocent crisiscommunicatie bij Van der Hilst, beroepsopleider van communicatieprofessionals.