Terug naar overzicht
Huis voor klokkenluiders logo

Lancering Huis voor klokkenluiders

In 2016 startte het Huis voor klokkenluiders, een nieuwe organisatie gericht op klokkenluiders binnen de overheid en het bedrijfsleven. Het Huis was een samenvoeging van het Adviespunt Klokkenluiders en de Onderzoeksraad Integriteit Overheid. Ook nam het Huis een aantal taken over van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector. Het Huis voor klokkenluiders werd opgezet door ABDTOPConsult, in opdracht van het ministerie van BZK. 

Een kwartiermakersteam stroopte de mouwen op voor deze klus; Mister Wolf-partner Ilse Dekker was binnen dit team verantwoordelijk voor de communicatie. Ze dacht de positionering van het Huis uit, stelde de communicatiestrategie op en schreef een communicatieprotocol voor de medewerkers van het Huis. Ook coördineerde ze de eenduidige informatieverstrekking van de organisaties die opgingen in het Huis. Ilse realiseerde in samenwerking met creatieve bureaus de middelen zoals een nieuwe huisstijl en website. En coördineerde het werk van de andere communicatieadviseurs, die zich bezighielden met de persbenadering en het openingsevenement.

Opdrachtgever: ABDTOPConsult / ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties