Terug naar overzicht
Corporate Communicatie bij Defensie

Draagvlak voor Defensie

Bij het ministerie van Defensie ontwikkelde Mister Wolf-partner Pieter Ton een Defensiebreed programma voor influential- en stakeholdermanagement. Daarna was hij in opdracht van de Defensietop verantwoordelijk voor het ontwikkelen en (laten) uitvoeren van een project gericht op het verhogen van het draagvlak voor Defensie (in- en extern). Ook herschreef Pieter de corporate communicatiestrategie van het ministerie.  

Opdrachtgever: ministerie van Defensie