Terug naar overzicht
Foto Matthijs Huizing actieteam

Grensoverschrijdende Economie en Arbeid

Het Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid is in 2016 opgericht om het werken, ondernemen en studeren in onze buurlanden vanzelfsprekender en gemakkelijker te maken. De resultaten van het actieteam werden op 30 januari 2017 gepresenteerd tijdens een internationale conferentie. Mister Wolf-partner Pieter Ton zette de communicatiestrategie op en rolde die uit. Daarnaast was hij de woordvoerder van de voorzitter van het actieteam.

Opdrachtgever: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties