Terug naar overzicht
Adviespunt Klokkenluiders logo

Lancering en reputatie Adviespunt Klokkenluiders

Klokkenluiders in Nederland kwamen niet zelden in grote problemen. In 2012 werd daarom, in opdracht van het ministerie van BZK, het Adviespunt Klokkenluiders opgericht, een organisatie gericht op het adviseren van (potentiële) klokkenluiders binnen de overheid en het bedrijfsleven. Een kwartiermakersteam stond aan de lat om het adviespunt op te zetten. Mister Wolf-partner Ilse Dekker was verantwoordelijk voor de communicatie.

Het was een spannende opstartfase vol tegenstand van twee in het oog springende andere partijen en een polariserende rol van de media, die al vóór de start de reputatie van het adviespunt dreigden te beschadigen. Ilse verzorgde de persbenadering en adviseerde de voorzitter van het adviespunt bij mediaoptredens. Ze stelde de positionering en de communicatiestrategie op en coördineerde de uitvoering van alle communicatieactiviteiten: website, huisstijl, social media. Organiseerde het openingsevenement met de minister van BZK, de pers en genodigden uit het bedrijfsleven en de overheid.

Het eerste half jaar van het bestaan van het adviespunt bleef Ilse aan om te communicatie en reputatie te consolideren en de commissie en staf van het adviespunt te adviseren. Het resultaat was dat klokkenluiders het adviespunt wisten te vinden en het adviespunt een belangrijke speler is geworden in de discussie over hoe klokkenluiders in Nederland geholpen zouden moeten worden.

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties