Terug naar overzicht
Platform JEP

Preventie radicalisering van jongeren

Radicalisering van jongeren is een gevoelig en ongrijpbaar issue. Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie (JEP) ondersteunt professionals die met en voor jongeren werken bij vragen rond polarisatie, radicalisering en extremisme. Mister Wolf-partner Ilse Dekker was in 2020 een half jaar interim-coördinator van Platform JEP, een team van voornamelijk beleidsadviseurs en een aantal communicatieadviseurs.

Deze periode vond grotendeels plaats in de eerste corona-lockdown, waarbij Ilse veel aandacht besteedde aan het welzijn en functioneren van het team en het leren online te werken, toen een nieuw fenomeen voor de overheid. Ze schakelde voortdurend tussen de rol van leidinggevende, adviseur, sparringpartner, coach, kritisch meedenker, verbinder, facilitator en organisator. Daarnaast zette Ilse een strategisch toekomstvisietraject op om te komen tot een heldere positionering en communicatiekoers van Platform JEP. Dit traject vond plaats in nauwe afstemming met het team, de ministeries van VWS en SZW en een tiental interne en externe samenwerkingspartners en experts. Een aanbestedingstraject voor een inhoudelijk-journalistiek bureau en het inwerken van de nieuwe vaste coördinator maakten de klus af.

Opdrachtgever: Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie